CP3 by Basketball Totaal

Wel of geen arbitrage in Rayon West?

Er is een grote kans dat er vandaag bij diverse landelijke of rayonwedstrijden in West geen scheidsrechters staan. Gisteravond bij de eredivisie U20 wedstrijd in Katwijk waren er geen scheidsrechters tijdens de wedstrijd De Wit Grasshoppers en Batouwe Basketball.

Het leverde een vreemde situatie op, want uiteindelijk werden scheidsrechters gevraagd die in de kantine zaten. De Batouwe coach had terecht geen zin om nogmaals midweeks naar Katwijk te reizen. Er werd dus uiteindelijk gespeeld.

Reden van het ontbreken van de arbiters of het niet opkomen is de (niet gemaakte?) planning. De scheidsrechterscommissie van Rayon West loopt te vaak tegen afzeggingen, ruilen en andere moeilijkheden aan in de planning. De arbiters klagen op hun beurt over te late planningen, tekort op de eigen wedstrijden etc.

Kortom beide partijen hebben het lastig. Onderstaande brief is naar alle verenigingen en arbiters gestuurd. De vraag is wat gaat er dit weekend gebeuren op de diverse velden?

Brief aan alle betrokkenen:

Beste voorzitters, scheidsrechters functionarissen en rayonscheidsrechters,

Aan het begin van het seizoen berichtten wij u al eerder over de problemen die de planners ondervinden bij het indelen van de wedstrijden. Hierin werd een oproep gedaan om toch vooral zorgvuldig om te gaan met de planning en om tijdig blokkades aan te geven of in te voeren.

De Rayon Scheidsrechters Commissie of RCS is, naast de commissie wedstrijdzaken, een belangrijke schakel in de rayon competitie. Samen moeten ze er voor zorgen dat de wedstrijden in de Rayon Competities gespeeld kunnen worden, voorzien van scheidsrechters van het juiste niveau.

Het is een veel geconstateerd misverstand dat de RCS een commissie is voor de scheidsrechters. De verantwoordelijkheid van de RCS ligt bij het bemensen van de wedstrijden, niet bij het behartigen van de belangen van de scheidsrechters. Op een scheidsrechters bestand wat varieert tussen de 130 en 160 scheidsrechters ook een onmogelijke taak.

Aan de verenigingen is die taak toebedeeld net als het haar taak is om scheidsrechters op te leiden, te begeleiden en te leveren met ieder team dat wordt ingeschreven in een rayoncompetitie.
We verzinnen dat niet ter plekke, deze spelregels zijn vastgesteld op de ALV van Rayon West en bekrachtigd door de verenigingen. Het is weliswaar al een aantal jaar geleden maar nog steeds actueel. Dat er sinds die tijd twijfels zijn ontstaan over de invulling van de leveringsplicht is duidelijk, er zijn onderzoeken gedaan, voorstellen gedefinieerd, echter, tot op heden zijn er geen wijzigingen aangebracht door de ALV.

Houd me ten goede, bij veel verenigingen gaat het ook goed, daar is een scheidsrechters-functionaris actief en zijn er weinig tot geen problemen, bij een aantal verenigingen keren de problemen ieder seizoen weer terug. Het gaat echter te ver om die hier met naam en toenaam te vermelden.

Bestuursleden en commissieleden komen en gaan bij de verenigingen, en het is onze ervaring dat kennis binnen de vereniging maar mondjesmaat wordt overgedragen. Zo ook als het gaat om de afspraken die er met betrekking tot dit onderwerp, de levering van scheidsrechters, zijn gemaakt.
Het gebeurt ons steeds vaker dat we als RCS en bestuur in discussie moeten met bestuurs- en commissie leden. Soms wordt er een eigen draai gegeven aan de regels om een probleem te omzeilen, niet geremd door enige kennis van de reglementen of afspraken. Ook de discussies met de scheidsrechters over de planning en de aanwijzing worden frequenter en, in sommige gevallen, grimmiger. We realiseren ons terdege dat we besluiten nemen over een groot goed, de vrije tijd van de scheidsrechter. We proberen dat enigszins te verzachten door ze de gelegenheid te geven om de beschikbaarheid te beperken. We maken afspraken over de manier waarop vervangingen en ruilingen plaats kunnen vinden in geval van blessures, ziekte en noodgevallen. Voor sommigen is dat echter blijkbaar niet voldoende en wat dan ontstaat is een situatie waarin er regelmatig verwijtend en soms zelfs beledigend wordt gereageerd. We krijgen letterlijk opdrachten (!) om planningen te wijzigen. Er wordt geroepen dat we het maar uit moeten zoeken en dat we er niet op hoeven te rekenen dat een scheidsrechter op het aangegeven tijdstip op de aangegeven plaats aanwezig zal zijn. Wanneer we een vereniging op de eigen verantwoordelijkheid wijzen ontstaan er of ellenlange discussies of wordt er het stilzwijgen toegedaan.
We zeggen volgens mij geen gekke dingen wanneer we u aangeven dat dit nooit de bedoeling kan en mag zijn!

De hoeveelheid tijd en energie die er wekelijks in de planning en communicatie moet worden gestopt is niet meer acceptabel en gaat ten koste van werk, privé en humeur bij de commissieleden.
Dit alles leidt er toe dat de motivatie bij de commissie leden inmiddels zover is gedaald dat we op het punt staan om er mee te stoppen. Er is geen voldoening meer uit te halen, er ontstaat irritatie tussen planners en beoordelaars, tussen planners en scheidsrechters en men is eigenlijk een groot deel van de tijd alleen maar bezig conflicten op te lossen.

Laat het heel duidelijk zijn dat dit geen oproep is tot waardering, voor applaus moet je in het theater zijn, niet bij een sportbond. Dit is een laatste oproep tot medewerking aan u allen. Het gaat om begrip, respect en medewerking. Wij werken binnen de kaders en de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als dat niet meer wordt geaccepteerd dan moeten we overwegen te stoppen en wat ons betreft is dat punt bereikt.

Na het weekend van 7 februari leggen we onze taken neer en gaan ons bezinnen of we als commissie verder willen en zo ja hoe. Een ding staat daarbij voorop, de manier waarop het de afgelopen maanden is gegaan is voor ons niet meer acceptabel. We krijgen regelmatig het verwijt dat we ons verschuilen achter het planningsprogramma ISS en de beperkingen die het programma met zich mee brengt. We kunnen u verzekeren dat het vrijwel onmogelijk is om individuele gevallen 100 % te controleren in zodanig in te plannen dat het allemaal past. Vanuit de planning hebben we veel moeite met de koppeling naar de wedstrijden en bijvoorbeeld de reistijden die daarmee gemoeid zijn. Er is al en wankel evenwicht tussen werk, privé, spelen, fluiten en wellicht studie. Wanneer dat evenwicht wordt verstoord is het vaak de scheidsrechterstaak die het moet bezuren en ISS gaat ons daar niet bij helpen, simpelweg omdat het maar beperkt van deze zaken op de hoogte is.
De keuze voor deze software lag niet bij Rayon West alleen, we hebben ook geen alternatief, behalve met de hand gaan plannen wat geen optie is gezien de complexiteit en de hoeveelheid wedstrijden en scheidsrechters.

We willen geen oeverloze discussies meer, we willen niet meer tot zondagochtend bezig zijn met het zoeken naar vervanging voor scheidsrechters voor dat weekend omdat het even niet uit komt de taak te vervullen. De grote verliezers hierin zijn de teams die er op rekenen te kunnen spelen onder goede begeleiding en die daarin te vaak worden teleurgesteld. Wij zouden graag zien dat er meer afstemming plaats vindt tussen de scheidsrechters en de vereniging om te bepalen of de scheidsrechters taak wel past binnen de andere bezigheden en dat, wanneer daar verandering in komt, er opnieuw afstemming plaats vindt.
Voor de volledigheid is de brief van 24 september 2013 bijgesloten.

Wordt vervolgd.

De Rayon Commissie Scheidsrechters.

Bijlage 1.

Brief 24 september 2013

Verzonden aan:
Rayonscheidsrechter
Rayonscheidsrechterfunctionarissen
Nieuwegein 24-09-2014

Beste Scheidsrechters van Rayon West,
Ik val maar gelijk met de deur in huis, afgelopen weekend zijn er 55 wedstrijden gespeeld, 110 scheidsrechters ingedeeld. Een korte inventarisatie leert ons dat er:
• 35 wisselingen, ruilingen of vervangingen hebben plaatsgevonden, waarvan:
• 7 niet zijn op komen dagen zonder bericht;
• 2 illegale ruilingen hebben plaatsgevonden met scheidsrechters die niet zijn opgegeven als rayon arbiter zonder ons daarvan op de hoogte te brengen.
Voor de beoordelaars die op pad gaan een frustratie, want ze treffen niet de mensen aan die ze willen zien. Voor ons als planners een bijzonder grote teleurstelling en een heleboel extra werk.
Iedere start van een nieuw seizoen kent zijn aanloopproblemen, dat weten we en daar zijn we op voorbereid. Maar 33% wijzigingen doet bij ons het enthousiasme geen goed, onze mond valt er gewoon van open, we zijn er even stil van geweest.
Voor komend weekend ziet het er helaas al niet veel beter uit.
De redenen die we hebben gehoord zijn onder meer,
• ingedeeld worden terwijl er zelf moet worden gespeeld veroorzaakt door het niet tijdig doorgeven van team indelingen;
• niet tijdig blokkeren en in de knel komen met werk;
• privé afspraken die voorrang krijgen.
• sommigen waren zo druk met het ruilen en overnemen van wedstrijden van anderen dat ze daarbij hun eigen planning over het hoofd zagen.

Wie de schoen past trekke hem aan. Ik wil op geen enkele manier de collega’s die ons ook vorig jaar keer op keer uit de brand hebben geholpen hierin te kort doen. Zij hebben ons, evenals alle vervangers, ook dit weekend niet in de steek gelaten waarvoor we ze zeer dankbaar zijn.
We vinden het vervelend om op onze strepen te moeten gaan staan maar gezien dit resultaat hebben we geen andere keuze.
Jullie hebben allemaal de gelegenheid om ruim van te voren beperkingen op te geven, op basis hiervan en rekening houdend met eerder aangegeven andere verplichtingen, zoals spelen of coachen, wordt er een planning gemaakt. Deze planning is behoudens noodgevallen (ziekte, blessures of andere vervelende omstandigheden) definitief. Mochten er desondanks wijzigings verzoeken zijn dan moeten die via de mail alleen naar [email protected] of [email protected] .

Melden dat je een vervanger gevonden hebt is niet voldoende, de herplanner moet altijd goedkeuring geven, ruilingen zonder dat er goedkeuring is gegeven wordt bestraft met een n.o.
Er zijn duidelijke regels, die staan in het scheidsrechters handboek dat jullie allemaal hebben ontvangen. Het is niet de bedoeling om daar je eigen regels aan toe te voegen.

Een kopie naar het rayon bureau is niet nodig en mails die naar het rayon bureau worden verstuurd na donderdag 15:00 worden pas de maandag daarop gelezen. Uiteindelijk nemen wij de beslissing of een ruiling wordt toegestaan of dat we deze afwijzen. Voor noodgevallen in het weekend zijn er de bekende telefoonnummers van Mark 06-12101119 en Bert 06-30715818.
Een verzoek tot begrip aan een groep van mensen is lastig, we vragen het desondanks nog maar eens, Andre, Bert en Mark zijn vrijwilligers die veel tijd en aandacht stoppen om zorgvuldig een planning te maken en dit naast hun vaste baan doen, waarnaast we ook nog eens een volledige taak zelf fluiten en op wedstrijddagen hierdoor helemaal een lastige taak hebben.
Vriendelijke groet

de RCS van Rayon West

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.