CP3 by Basketball Totaal

Ingezonden brief Tower Jumpers

Mark Veldhuizen is voorzitter van de Tower Jumpers. Een mooie club in Barneveld en dit seizoen ingedeeld in de nieuwe landelijke klasse, maar daar zitten een aantal haken en ogen aan. De voorzitter is teleurgesteld en heeft een aantal zaken op papier gezet.

 

Namens Basketbal vereniging Tower Jumpers vraag ik u aandacht voor het volgende:

Met het wijzigen van het wedstrijdreglement heeft u toegezegd dat in de nieuwe landelijke klasse poules van 12 ploegen worden samengesteld. Hierop is ook het inschrijfgeld van € 221,00 gebaseerd. Op dit moment bent u echter in verzuim, de poule waarin Tower Jumpers hs1 uitkomt bestaat niet uit 12 maar uit 9 teams. U int 100% van het inschrijfgeld, maar levert maar 72% van de afgesproken tegenstanders.

Redenen dat er niet voldoende teams waren omdat er geen D scheidsrechters geleverd konden worden zijn niet valide. U heeft verzuimd in de afgelopen periode voldoende D scheidsrechters op te leiden terwijl u wist dat er een grotere vraag naar D scheidsrechters zou ontstaan.

U bent verantwoordelijk als bond voor het vullen van de poules en het beschikbaar stellen van voldoende opleidingsmogelijkheden.

Door het niet nakomen van uw toezeggingen worden wij als club geconfronteerd met
de nodige gevolgschade:

–          28% minder thuiswedstrijden van Tower Jumpers Heren 1, resulterend in € 600,00 derving in kantine winst.

–          Minder exposure in de gemeente Barneveld, dit kost ons naar schatting 1,5 lid per jaar, de hiermee gepaard gaande derving aan lidmaatschap inkomsten € 160,00.

Totaal bedraagt onze schade door uw nalatigheid € 821,88

U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur, we verzoeken u deze tijdig te voldoen.

Tower Jumpers is een kleine club (circa 80 leden), bestaat 16 jaar en heeft geen ouders die vroeger gebasketbald hebben, domweg omdat er vroeger geen basketbal in Barneveld was. We zijn in het gelukkige bezit van een mooie kantine die geheel door ouders van jeugdleden gerund wordt.

We hebben 1 externe trainer die naast de training en coaching van het eerste ook de begeleiding van jeugdtrainers verzorgt. Sinds kort mogen we ons verheugen op een D-scheidsrechter in ons midden. Hiermee gaan we de komende jaren de begeleiding van onze scheidsrechters verbeteren. Echter door alle wijzigingen in de regelementen en de daarbij behorende dreigementen van de bond zijn wij niet zeker of hij blijft.

Dit seizoen hebben we een E en een BT2 cursus gepland.

Naast bestuurstaken spelen alle bestuursleden competitie, fluiten wedstrijden en helpen met tafelen. Dit doen we met liefde voor de sport en onze leden. Ook de leden dragen hun steentje bij met coachen, tafelen en (uit)fluiten.

Onze doelstelling is groeien naar een club van 150 leden, dan kunnen we in elke leeftijdscategorie meerdere teams inschrijven, op kwaliteit selecteren en op een hoger niveau basketballen.

Dit proberen we te bereiken door:

–          het constructief geven van clinics op basisscholen door onze leden van de U20 en U18 teams;

–          het samen met de gemeente organiseren van inloopdagen in de schoolvakanties;

–          het organiseren van een Streetball Masters tour voorronde.

–          Dit seizoen hebben we ook een voorronde van het bekertoernooi georganiseerd

Naast het werven van nieuwe (jeugd)leden zetten we ook in op het behoud van senioren, dat zijn de ouders van morgen. Die vormen het kader voor de langere termijn. Zie het net als bij korfbal waar hele families generaties lang dezelfde sport beoefenen omdat het hele gezin daar zijn ei kwijt kan.

Basketbal is een kleine sport met heel veel kleine clubs, het gemiddelde aantal leden van circa 130 wordt naar mijn mening door het overgrote gedeelte van de 365 clubs niet gehaald.

We basketballen omdat we dat leuk vinden, omdat het onze hobby is. We coachen omdat we een ander wat willen leren, we besturen omdat we de mensen om ons heen de kans willen geven om te basketballen. Iedereen op zijn eigen manier op zijn eigen niveau en ambitie. Daar is niemand bij die de kantjes eraf loopt. Dat wil je zo goed mogelijk doen binnen de mogelijkheden die een ieder heeft.

Wij worden helemaal knettergek van alle onwerkbare regeltjes die de bond op ons afstuurt:

–          Conditietests en spelregeltests buitenshuis voor E scheidsrechters. Alle scheidsrechters die we hebben spelen competitie in de 2e divisie en 1ste klasse, conditie kan dus geen probleem zijn. Op ons voorstel om onze D scheidsrechter de spelregeltest uit te laten voeren wordt negatief gereageerd.

–          BT3 diploma’s voor alle jeugdteams. Daar is voor kleinere clubs niemand voor te vinden. Dit raakt kant nog wal. De teams die die een dergelijke gekwalificeerde trainer coach nodig hebben die hebben we niet, en de trainers/coaches die een dergelijke kwalificatie bezitten kunnen niets met de teams die we hebben. Met 1 team in elke leeftijdsklasse is het plezier en behoud van jeugdleden vele malen belangrijker dan de prestaties die deze teams leveren.

–          Aanwijzen van 2 scheidsrechters per team als E niveau vereist is. Dan leiden we dus meer scheidsrechters op, en die mogen de uit te voeren taken niet uitvoeren. Naast alle taken die onze leden nu al doen kunnen wij niet van een enkeling verlangen dat ze ±11 uitwedstrijden per seizoen gaan fluiten. Als vereniging streven wij er juist naar om alle taken evenredig te verdelen onder de leden. Wat is de doelstelling van deze regel?

–          Leveren van D scheidsrechters per in te schrijven team. Als een club dus geen niet spelende leden heeft dan is het onmogelijk om aan deze eis te voldoen zolang er niet een groot aantal ‘vrije’ scheidsrechters beschikbaar is.

–          Verplicht leveren van een D scheidsrechter terwijl de bond het vertikt om meer scheidsrechters op te leiden. Wie is daar voor verantwoordelijk binnen de bond en waarom zit die man of vrouw nog steeds op die post?

Waar de bond op zou moeten inzetten is het werven van leden. Het bouwen van een bredere basis. Kwantiteit levert kwaliteit en niet andersom. Met meer leden en meer teams binnen een club in 1 leeftijdscategorie komen betere en gedrevener spelers vanzelf bovendrijven. Die hebben betere basketbal begeleiding nodig en daar past een trainer coach met de juiste papieren bij. Wij zijn al blij als we in elke leeftijdscategorie een team kunnen samenstellen. Daar hoort een trainer / coach bij die met een luisterend oor ook op een vaderlijke manier de boel bij elkaar houdt. Zorgt dat blijft wat er is, alle spelers laat spelen, ervoor zorgt dat de spelers zich aan elkaar aanpassen en hun vriendjes en vriendinnetjes mee gaan nemen. Zo bouw je aan meer leden. En als je dan leest dat een Henk Pieterse elk jaar net zoveel jeugd een clinic geeft als de hele bond aan leden heeft, en dat de bond daar niets mee doet, ja, dan weet ik het niet meer, dan val ik stil en kan me alleen maar kwaad en verdrietig maken om zoveel onnozel gedrag.

Ergerlijker is nog dat de bond meet met meerdere maten. Clubs die een D scheidsrechter nodig hebben en praktisch gelijktijdig de bond om hulp vragen krijgen met maanden tussenruimte na elkaar een lijstje met beschikbare scheidsrechters. De conditie test voor D scheidsrechters (waarin de 4de regel van de email direct wordt gedreigd met terugtrekking van teams als die niet wordt gehaald) die blijkt door diezelfde bestuurders al jaren niet gehaald te worden. Waar zijn we in beland? Gelukkig komt er een AV waarin we als clubs direct invloed kunnen uitoefenen op de verantwoordelijken en ze dus ook de deur kunnen wijzen.

Ons standpunt van dit moment (en dat kan veranderen, wij zijn niet halsstarrig, willen onze mening graag bijstellen omdat we morgen meer weten dan vandaag):

–          Wij kunnen en gaan niet meedoen met de trainer/coach gekte. We leiden op wat we kunnen en waar we gemotiveerde leden voor kunnen vinden.

–          We zullen onze trainers/coaches/scheidsrechters zo goed mogelijk begeleiden met de gekwalificeerde mensen.

–          Als dat betekend dat ons eerste team niet meer op het niveau mag spelen waar ze gezien hun prestatie recht op hebben dan gaan we er serieus over nadenken om alle teams van Tower Jumpers uit de competitie terug te trekken en zoeken we een andere oplossing voor onze leden.

En omdat we niet alleen willen zeuren en zaniken, een lijstje hoe wij denken dat de bond het beter en makkelijker werkbaar kan maken voor hun leden en verenigingen:

–          Cursussen online zetten, dan kan iedereen op zijn of haar vrije tijd alle beschikbare kennis tot zich nemen. Daar worden mensen beter van, ook al hebben ze dan geen diploma gehaald.

–          Meerdere teams in 1 leeftijdscategorie betekend eisen aan de begeleiding van het eerste team in die leeftijdscategorie.

–          Henk Pieterse 40.000 folders per jaar meegeven met kortingskaart voor trainingen bij de dichtstbijzijnde basketbal clubs.

–          Uitspelende teams de kans geven een scheidsrechter mee te nemen, die mag de wedstrijd fluiten met een scheidsrechter van de thuisspelende club.

–          Ophouden met al die geldboetes. Niemand vult expres een verkeerd nummer is. Boetes die ertoe doen omzetten in punt verlies in plaats van geld. Dan wordt het team dat verzaakt verantwoordelijk ipv de meer anonieme club.

Als bond ons een reactie sturen met dreigementen helpt niets. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Gemeentes gaat niet meer huur vragen als we geen lid zijn van een bond, dat is flauwekul. En dan promoveren we maar niet als we kampioen worden.

Wij willen voorruit, naar een beter morgen. Naar meer basketbal in Nederland, maar dan wel op een positieve manier, omdat Basketbal onze hobby is.

Met vriendelijke groet,

 

Mark Veldhuizen

Voorzitter

 

 

20 reacties

 1. Jaap Verhagen

  eens contact opnemen om te kijken wat ik voor jullie kan betekenen
  zie ook http://www.veronon.nl

  • Zo te lezen hebben de Tower Jumpers jouw niet nodig Jaap, zij denken al in oplossingen!
   Misschien dat je het eens bij de NBB moet proberen.

   Oh, daar ben je al geweest zie ik. Heeft niet veel geholpen gezien de puinhoop die ze ervan maken en nog steeds niet met oplossingen voor problemen komen. Jammer, heb je ook geen factuur kunnen sturen.

   • Jaap Verhagen

    jammer anoniem reageren 🙁
    Afzeiken kan iedereen, verbeteren is soms een kunst

    • Johan Smulders

     Je bent me net voor Jaap…

    • @Jaap
     Ik kan hier ook een fictieve naam gebruiken, en geen haan die er naar kraait.

     Wat me tegen staat is dat jij een serieus probleem probeert te gebruiken om je eigen handeltje te slijten.

     Dat je het vervelend vindt dat ik dit op cynische wijze aanschouwelijk maak begrijp ik, maar dit afdoen met de dooddoener “afzeiken” is te makkelijk. Mijn reactie is gebaseerd op de informatie van jouw website, dus inhoudelijke argumenten graag.

     @Johan
     Bijzonder dat je nou net dezelfde tekst als Jaap in gedachten had, maar dat hij je net voor was……..

     **Reactie redactie: Anoniem, je toon is op het randje…

 2. Blue stars Basketbal

  Beste Mark,

  Heel herkenbaar. Wij ook een kleine vereniging en steeds moeilijker om aan alle voorwaarden te voldoen. Kosten om een klein beetje op niveau te spelen rijzen de pan uit. Heb je uiteindelijk een goede coach gevonden: krijg je elke week boete omdat hij niet over de juiste papieren beschikt. Kun je iemand die al super veel tijd in de vereniging stopt ook nog verplichten om op MBO niveau een cursus te volgen.

  Krijgen inmiddels ook steeds meer rekeningen binnen: zoals de kosten competitieplanner, vergoeding scheidsrechters en de inschrijfkosten voor de teams. Wat krijg ik dan nog voor de 70 euro die we al per lid betalen? Bij ons betekent dit al de 3e contibutie verhoging in 3 jaar tijd en nog steeds hebben we moeite om uit de kosten te blijven. Wordt Basketbal een elite sport?

  Bezuinigen hoeft echt niet moeilijk te zijn bij de bond. Stop als eerste met al die sheet controles. Laat de verenigingen de stand invullen en evt. op verzoek van een van beide verenigingen kunnen we alsnog laten checken. Scheidsrechters van de bond zijn echt niet nodig in alle klasses. Hoop echt dat overgang tot één bond straks ook gaat leiden tot een verlaging van de bondscontributie maar heb hier een hard hoofd in.

 3. Dat teams geen BT3 trainer nodig hebben, dat zou ik niet beamen. Hoe beter de trainer/coach, hoe meer de speler kan leren. (Overigens is het kant noch wal.) Er wordt toch gesproken over opleiden?

  Opleiden van scheidsrechters is een verantwoordelijkheid van de clubs. Blijkbaar zijn er meer clubs die onvoldoende leden bereid kunnen vinden. Iets wat de schrijver van de brief toch niet kan verbazen gezien zijn epistel.

  Sja … de NBB. We gaan een zomer zonder EK tegemoet. Wel kwalificatie maar geen deelname, dat is het lot voor Nederlandse basketballers.

  • BT3 trainer zegt niets over de kwaliteit van de trainer… Het zegt alleen maar dat deze persoon een cursus heeft gevolgt en het examen heeft gehaald. Als dat het enigste is durf ik te zeggen dat het geen trainers is die op het beoogde niveau kwaliteit kan leveren.

   • Bedoeling van zo’n cursus behoort te zijn dat je er meer leert dan op een cursus van een lager niveau én dat je meer kwaliteit moet tonen om je examen te halen.

 4. Blue stars Basketbal

  Tuurlijk zou ik het liefst allemaal gediplomeerde trainers/coaches hebben. In de praktijk ben je al blij dat er iemand zo gek is om twee keer in de week training te geven en te coachen.

 5. Pakkend beschreven! En in mijn ogen helemaal juist.
  Goed dat dit gedeeld wordt, kunnen andere clubs er ook wat mee.

 6. H.Voogsgeerd

  Antwoord aan collega voorzitter Tower Jumpers.

  Zoals u waarschijnlijk bekend – en ik ook op 13 september in Utrecht heb aangegeven – ben ik vanaf begin september bezig geweest met deze problematiek. Inmiddels zijn er overweldigend veel reactie’s bij ons binnengekomen naar aanleiding van de mail – bijgaand – welke ik naar de NBB heb verzonden. Deze is weer doorgestuurd naar de RSC van Rayon Oost. Deze commissie zou zich als het goed is gisteren hebben gebogen over de vragen die voorgelegd zijn. Ik hoop en verwacht dat er deze week antwoord komt. Intussen is er al wel weer een dreigbrief ontvangen van dezelfde commissie waarin de consequenties worden vermeld bij het niet voldoen aan de opkomstplicht en de eisen.

  Graag bevestig ik dat uw brief aan de NBB indruk maakt en mijn volledige instemming heeft. De voorstellen die u doet zijn een mooie basis om te komen tot een andere omgang met de gestelde eisen, en ‘de muziek mooier gaat klinken omdat de toon beter is’. Dit past nu al binnen het proces om te komen tot een sterke NBB en moet niemand zich verschuilen achter het doorschuiven van de problemen naar de nu nog autonome ‘eilandjes’ in de diverse regio’s. Graag blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen mocht u over informatie beschikken. Dit is uiteraard wederzijds.

  Met de vriendelijke groeten,

  Herman Voogsgeerd
  Voorzitter Tonego’65

  ——– Oorspronkelijke bericht ——–
  Onderwerp: Verplichte deelname stage E (club) scheidsrechters
  Datum: 2014-09-03 12:02
  Afzender: [email protected]
  Ontvanger: NBB Rayon oost
  Kopie: Clemens Ten Vergert , Christina Tijsma , Barry Wunner Wewengkang , Jurgen Dunkel , Anette van Ek

  NBB Oost/Scheidsrechterscommissie.

  Geachte commissieleden,

  In de eindfase van de afgelopen competitie werden alle clubs
  geïnformeerd over de nieuwe regels omtrent de arbitrage voor de
  hoogste afdelingen en de eerste klasse. Het doel om de arbitrage te
  verbeteren en op niveau te houden is zeker toe te juichen.
  Echter met name het VERPLICHTEN van de E scheidsrechters om deel te
  nemen aan een stagedag, roept veel weerstand op. Velen hebben net de
  cursus gehaald, en vragen zich af waarom er op zo’n korte termijn
  weer getoetst en ook nog eens getest moet worden. Allemaal zijn het
  spelende leden en hebben vaak andere taken binnen de club. Er doemen
  vele praktische problemen op. Er moet gekozen worden tussen twee
  datums. Wat gebeurt er als ik geen van beide datums aanwezig kan zijn.
  Wat gebeurt er als ik de toets niet haal. Wat gebeurt er als ik de
  conditietest niet haal, waarop bij het behalen van het E diploma niet
  getest is. Wordt mijn E licentie ingetrokken als ik niet slaag,
  terwijl ik het voor een paar maanden geleden gehaald heb? Zo’n
  CLUB(!)-scheidsrechter zal nooit meer opnieuw beginnen, dus zijn we
  hem/haar kwijt. Ook kan het wrevel wekken waneer een lid niet slaagt.
  Deze zal dan ontheven zijn van zijn taak welke weer verdeeld moet
  worden over de geslaagden. In een enkel geval kan het voor een kleine
  club, die slechts een of twee E-scheidsrechters kan leveren,
  desastreus zijn waneer de sanctie om het betreffende team terug te
  trekken uit de aangevraagde klasse, wordt uitgevoerd. Het spelen op
  niveau en ontwikkeling van de basketbal sport wordt hiermee afbreuk
  gedaan, en kan als gevolg hiervan weer leden kosten.

  Op basis van bovenstaande argumentatie vragen wij u dan ook de
  maatregel in te trekken. In een persoonlijk gesprek met dhr. Pelsinger
  deze week, heb ik vernomen dat dit een maatregel zou zijn die in het
  verre verleden ook werd toegepast en daarom in verband met de
  integratie van de rayons om te komen tot een bond, weer uit de la is
  gehaald. Echter, enkele arbiters die al tientallen jaren een E-diploma
  hebben kunnen zich hier niets van herinneren. Verder werd ik gewezen
  op eerdere vergaderingen waarin dit besluit zou zijn vastgelegd.
  Helaas kan ik hiervan de notulen niet terugvinden, net als dat de
  regel ergens op de NBB site zou moeten staan. Mocht dit laatste wel
  aantoonbaar zijn dan moet toch het ‘voortschrijden inzicht’ er toe
  leiden dat dit een niet geheel doordacht en te snel aangenomen besluit
  is geweest. Natuurlijk zijn wij allen gebaat bij veel en goede
  arbiters, maar zullen we moeten proberen met behulp van de bond en
  uw commissie dit vanuit de clubs aan te sturen met als voorbeeld een bijscholing’s avond.

  Een steekproef bij meerdere clubs heeft opgeleverd dat er een
  meerderheid is die dezelfde problematiek kent en achter het verzoek
  staat tot intrekking van de maatregel.

  Hopende op een spoedige reactie mede namens:

  Kikkers
  Peatminers
  Risne Stars
  Wild Cats
  Twente Buzzards,

  En mede namens bestuur Tonego’65
  H.Voogsgeerd voorzitter
  C.ten Vergert wedstrijd/scheidsrechterszaken

  Bijgaand nog een reactie van Wild Cats:

  Geacht bestuur Tonego’65.

  Wij zijn het eens met de reactie die de voorzitter van Tonego’65 heeft gestuurd en vinden het een te zware belasting van clubscheidsrechters (en clubs) die bereid zijn (al dan niet samen met anderen) de club te ondersteunen door het volgen van een opleiding en het fluiten van een aantal wedstrijden. Het gaat ons inziens inderdaad te ver deze scheidsrechters extra te belasten. We onderkennen natuurlijk het belang van goed opgeleid kader maar zien veel meer in het ondersteunen van de verenigingen en hen planmatig te helpen meer scheidsrechters op te leiden, te begeleiden, fluiten belangrijk én leuk te maken. Het gaat hier tenslotte wel om mensen die toch al veel vrijwilligerswerk doen.
  Verder helpt belonen beter dan straffen in het algemeen. En dat kan in de vorm van een schouderklopje.

 7. Hallo alen,

  Bovenstaande artikel als reacties zijn herkenbaar. Sinds kort ben ik voorzitter van Rotterdam Zuid. Graag kom ik in contact met andere voorzitters om meningen en of ideeën uit te wisselen. Naar mijn mening is bond al jaren bezig met destructief gedrag die grote gevolgen heeft voor amateur basketbal. Boetes omdat een coach (die al 10 a 15 jaar lid is van de bond is) 0 vergat te noteren voor zijn spelersnummer…Tja waar houdt het op. Even off the topic, omdat ik wel basketbaldier ben maar nooit bestuurder ben geweest, hoop ik hier ook mensen te ontmoeten die me beter op de weg willen helpen. Ik denk dat ik van ervaringen van ervaren(der) collegae enkel mijn vereniging kan helpen. Dus ik hoor het graag met wie ik allemaal in contact mag komen :))

 8. Marianne van der Sluis

  Geweldig dat deze discussie op gang komt.
  Zelf ook zo’n brief mogen ontvangen over de stage E scheidsrechter met alle dreigementen, bizar om op deze manier mensen te motiveren.
  Het controleren van iedere wedstrijd sheet op minieme fouten met het daarop laten volgen van boetes voor ieder vermeend vergrijp, duid op eigen wetgeving en een minikoninkrijkje.
  Dat er zoveel tijd, en vormgevings geld wordt besteed aan de jaarlijkse aanpassingen van de regels voor de competitie is ook zorgwekkend, af en toe een vernieuwing in de regels die het spel aantrekkelijker maakt lijkt acceptabel maar dikke boekwerken met regeltjes over een broek die niet over de knie mag komen lijken meer op een te hoog aantal fte’s in die hoek, die ervoor zorgt dat mensen regels gaan bedenken en handhaven omdat het hun beroep is en niet om de sport te ondersteunen.

  Iedereen doet zijn best om deze mooie sport te promoten in dit land.
  De bond zorgt er op deze manier met alle eisenpakketten voor, dat er veeeeeel teveel druk komt te liggen op vrijwilligers, de ambassadeurs die we hebben, met het risico dat die het plezier er in verliezen.

  Bezin!

 9. Wat ik me al eens langer heb afgevraagd is wat er zou gebeuren als meerdere clubs een ‘wilde’ bond op zouden richten en zelf een competitie starten? Heeft de NBB alleenrecht op het organiseren van basketbal competities?

 10. Ook wij van The Valley Bucketeers hebben enkele weken geleden een brandbrief naar de NBB verstuurd van ongeveer dezelfde strekking. Navraag bij verenigingen in Rayon Oost leert dat in elk geval al 15 verenigingen tegen dezelfde problematiek aanlopen.

  Het is goed om kwaliteit hoog in het vaandel te hebben staan, maar wij zijn ook bang dat de strengere eisen er alleen maar voor zorgen dat er vrijwilligers weglopen.

 11. Speler tweede divisie

  Helemaal eens wat betreft de conditietest en opfrissing van de spelregels! De cursus voor het E-diploma was überhaupt onzin. Niks bijgeleerd. Grappig was dat het de docent niet opviel dat er 11 spelers op het veld stonden tijdens het oefenen met fluiten. Wat betreft de conditietest. Als je als scheids zoveel overgewicht hebt dat het onmogelijk wordt om te sprinten dan lever je een verklaring in dat je astma hebt en je hoeft de conditietest niet te doen…

 12. Claudia Slangewal

  Ik zou graag in willen haken op het verhaal omtrent de D-scheidsrechters.
  Een aantal jaar geleden ben ik vol enthousiasme begonnen aan de D cursus. Ben hier een x aantal keer voor naar Zwolle gereden op mijn vrije zondag. Waarom? Ik wilde graag meer wedstrijden op een hoger niveau fluiten. Dames en Jongens U20 hoofdklasse was ook heel leuk, maar ik had de ambitie om te groeien. Mij was beloofd dat als ik eenmaal mijn D-diploma behaald zou hebben, ik mij mocht gaan bewijzen in de Heren Hoofdklasse. Zo ver heeft het helaas niet mogen komen.

  Na mijn “beoordelingswedstrijd” die mijn collega en ik, beide spelende teams en beide coaches als erg prettig hebben ervaren, was het tijd voor het gesprek achteraf. En daar begon het gezeur. Niet alleen werd mijn handelen van die wedstrijd van top tot teen afgekraakt, ook kreeg ik amper de gelegenheid om mijzelf te verdedigen. Mijn beoordelaar (ik hoop dat hij zich in dit verhaal herkent) was van mening dat er weinig deugde. Iedereen die als opleider (dus ook als opleider van scheidsrechter) te werk gaat zou moeten weten dat iemand groeit door van zijn fouten te leren, maar dat het benoemen van de positieve kanten net zo belangrijk (zo niet nog belangrijker) is.

  Dit heeft een aardige strijd opgeleverd waardoor uiteindelijk ik de keuze gemaakt heb om mijn tijd in mijn eigen vereniging te stoppen. Waarom? Daar wordt het WEL gewaardeerd.

  Als de RSC van Rayon Oost eisen stelt aan het meebrengen van goed opgeleide scheidsrechters, zullen een aantal leden van die commissie zich heel bewust moeten worden van hun eigen houding tegenover jonge mensen die zich op deze manier in willen zetten. Je kunt de oude garde hoog houden (met alle respect voor de scheidsrechters die zich weekend in, weekend uit inzetten om wedstrijden te begeleiden, want die doen dit met hetzelfde doel als menig ander scheidsrechter), maar uiteindelijk stoppen deze mensen er ook een keer mee. En dan zit je met een enorm tekort, dat uiteindelijk door diezelfde commissie in het leven geroepen is.

  Mijzelf geeft het nog steeds heel veel voldoening als er twee tevreden teams tegenover elkaar staan en er uiteindelijk een leuke wedstrijd heeft plaatsgevonden. Ik heb er zelfs over gedacht om mij weer als scheidsrechter aan te melden. Maar toen bedacht ik mij iets: zolang er een aantal mensen binnen die commissie hun poot stijf houden (en daarmee bedoel ik ook mijn fijne beoordelaar van toen), is er nog geen ruimte voor verandering. Nogmaals: dan stop ik mijn tijd in een vereniging waar dit wel degelijk gewaardeerd wordt.

  • Een klacht die je veel vaker hoort. Komt zeer regelmatig voor dat een scheids als ongeschikt wordt beoordeeld omdat hij/zij een tattoo in de nek of op de onderarm heeft. Waar hebben we het dan over?!

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.